UMM Research Conference 2018

(4.5.2018) မှ (5.5.2018) နေ့ထိ ကငြျးပခဲ့သော UMM Research Conference 2018 တှငျ ကြောငျးသားဟောငျးမြားအသငျးမှ Poster Presentation ပထမဆုအတှကျ ငှကေပြျ (၂)သိနျး၊ ဒုတိယဆု အတှကျ ငှကေပြျ (၁)သိနျးခှဲ၊ တတိယဆုအတှကျ ငှကေပြျ(၁)သိနျး ၊ နှစျသိမျ့ဆု (၁) ငါးသောငျး၊ နှစျသိမျ့ဆု (၂) ငါးသောငျး တို့ကို ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ပေးခဲ့ပါသညျ။