နိုဝင်ဘာလ အစည်းအဝေး (၁၁-၂၀၁၈)

ကျောင်းသားဟောင်းများအသင်း၏ လစဉ်ပုံမှန် အစည်းအဝေးအား နိုဝင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် အသင်း၏ခန်းမတွင် ကျင်းပနေစဉ်