ဇန်နဝါရီလ အစည်းအဝေး (၁-၂၀၁၉)

ကျောင်းသားဟောင်းများအသင်း၏ လစဉ်ပုံမှန် အစည်းအဝေးအား ဇန်နဝါရီလ ၂၅ ရက်နေ့တွင် အသင်း၏ခန်းမတွင် ကျင်းပနေစဉ်

Comments

comments