ဇွန်လ အစည်းအဝေး ( ၅ – ၂၀၁၉)

ကျောင်းသားဟောင်းများအသင်း၏ လစဉ်ပုံမှန်အစည်းအဝေးအား ဇွန်လ ၄ ရက်နေ့တွင် အသင်း၏ ခန်းမ၌ကျင်းပပါသည်။

Comments

comments