ဩဂုတ်လ လစဉ်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၆-၂၀၂၀)

ကျောင်းသားဟောင်းများအသင်း၏ လစဉ်ပုံမှန်အစည်းအဝေးအား အသင်း၏ခန်းမတွင် ကျင်းပနေစဉ်