အသင်း၏ဖွဲ့စည်းပုံ

အသင်း၏ဖွဲ့စည်းပုံတွင်

  1. နာယကအဖွဲ့
  2. အကြံပေးအဖွဲ့
  3. ဗဟို အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့
  4. လုပ်ငန်းကော်မတီအဖွဲ့ တို့ ပါဝင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
  • အသင်းအမှုဆောင်အဖွဲ့ နှင့် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ ၏ သက်တမ်းသည် တစ်ကြိမ်လျှင် (၂) နှစ် ဖြစ်ပါသည်။
  • အသင်းဘဏ္ဍာရေးနှစ်ကို နှစ်စဉ် ဇန်နဝါရီ လ(၁) ရက်နေ့  မှ  ဒီဇင်ဘာလ (၃၁) ရက်နေ့ အထိ သတ်မှတ်ပါသည်။
  • အသင်း နှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေးကို အသင်း ဘဏ္ဍာရေး နှစ် ကုန်ဆုံးပြီး (၄၅) ရက် အတွင်း ကျင်းပမည်   ဖြစ်ပါသည်။