ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့

ပါမောက္ခ ဒေါ်သီတာ

ပါမောက္ခ ဒေါ်သီတာ

ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ (၁)
  ပါမောက္ခ ဦးမောင်မောင်ထွေး

  ပါမောက္ခ ဦးမောင်မောင်ထွေး

  အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး
   ဒေါက်တာ ဦးနေမျိုးဦး

   ဒေါက်တာ ဦးနေမျိုးဦး

   တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး (၁)
    ဒေါက်တာ ဒေါ်မီမီဌေး

    ဒေါက်တာ ဒေါ်မီမီဌေး

    တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး (၂)
     ဒေါက်တာ ဦးဇော်မျိုးထွန်း

     ဒေါက်တာ ဦးဇော်မျိုးထွန်း

     တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး (၃)
      ပါမောက္ခ ဦးဌေးဦး

      ပါမောက္ခ ဦးဌေးဦး

      ဘဏ္ဍာရေးမှူး
       ဒေါက်တာ ဦးသိန်းထွန်း

       ဒေါက်တာ ဦးသိန်းထွန်း

       တွဲဘက်ဘဏ္ဍာရေးမှူး
        ဒေါက်တာ ဒေါ်မေကြည်ဟန်

        ဒေါက်တာ ဒေါ်မေကြည်ဟန်

        တွဲဘက်စာရင်းစစ်
         ဒေါက်တာ ဦးဝင်းအောင် (၁)

         ဒေါက်တာ ဦးဝင်းအောင် (၁)

         ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ,အဖွဲ့ဝင်
          ဒေါက်တာ ဦးဝင်းအောင် (၂)

          ဒေါက်တာ ဦးဝင်းအောင် (၂)

          သဟာယဆပ်ကော်မတီ,အဖွဲ့ဝင်
           176178183184185186187188189190191192193196194197198199200201202203