ရည်ရွယ်ချက်

ဆေးတက္ကသိုလ်-မန္တလေး ကျောင်းသားဟောင်းများမှ မိမိတက္ကသိုလ်၏ ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် အတွက်  လည်းကောင်း၊ တက္ကသိုလ်၏ ပညာရည် အဆင့်အတန်း  နိုင်ငံတကာနှင့် ရင်ပေါင်တန်းနိုင်စေရန် အတွက်လည်း ကောင်း၊ အကြံဥာဏ်ပေးရန်နှင့် တတ်နိုင်သည့်ကဏ္ဍမှနေ၍ ကူညီ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်။

ဆေးတက္ကသိုလ်-မန္တလေး တွင်လက်ရှိတက်ရောက် ပညာသင်ကြားလျက်ရှိသော ကျောင်းသားများ၏ ပညာရေး၊ သုတေသနနှင့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များအား ပံ့ပိုးကူညီမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ရန်။

ကျောင်းသား/ကျောင်းသူဟောင်းများ အချင်းချင်း ပိုမို ရင်းနှီးမှုရရှိစေရန် နှင့် လိုအပ်သော အပြန်အလှန် ကူညီ  ပံ့ပိုးမှုများ ပေးနိုင်ရန်။