နာယကအဖွဲ့

ပါမောက္ခ ဦးစိုးထွန်း

ပါမောက္ခ ဦးစိုးထွန်း

ပါမောက္ခချုပ် - ငြိမ်း
  ပါမောက္ခ ဦးကျော်လှ

  ပါမောက္ခ ဦးကျော်လှ

  ပါမောက္ခချုပ် - ငြိမ်း
   ပါမောက္ခ ဦးသန်း၀င်း

   ပါမောက္ခ ဦးသန်း၀င်း

   ပါမောက္ခချုပ် - ငြိမ်း
    ပါမောက္ခ ဦးတင်မောင်ဟန်

    ပါမောက္ခ ဦးတင်မောင်ဟန်

    ပါမောက္ခချုပ် - ငြိမ်း
     130131135136