ဆပ်ကော်မတီ

ဒေါက်တာ ဦးဝင်းအောင် (၁)

ဒေါက်တာ ဦးဝင်းအောင် (၁)

ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ,အဖွဲ့ဝင်
  ဒေါက်တာ ဦးဝင်းအောင် (၂)

  ဒေါက်တာ ဦးဝင်းအောင် (၂)

  သဟာယဆပ်ကော်မတီ,အဖွဲ့ဝင်
   ဒေါက်တာ ဦးကိုကိုအေး

   ဒေါက်တာ ဦးကိုကိုအေး

   ပြန်ကြားဆက်သွယ်ရေးနှင့် စည်းရုံးရေး
    193194211