ပါမောက္ခ ဒေါ်ခင်ညွန့်သန်း

ပါမောက္ခ

ပါမောက္ခဒေါက်တာ ခင်ညွန့်သန်းသည် အဖဦးသာဒွန်း အမိ ဒေါ်မမတို့မှ ၁၉၄၆-ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ(၅) ရက်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့၌ ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ မွေးချင်း(၃)ဦးအနက် အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာလူမျိုးဖြစ်သည်။

ဆရာမကြီးသည် ၁၉၅၁-ခုနှစ်မှ ၁၉၅၆-ခုနှစ်အထိ မန္တလေးမြို့ အမှတ်(၁) အ.လ.က တွင်မူလတန်း ပညာကိုလည်းကောင်း၊ ၁၉၅၆-ခုနှစ်မှ ၁၉၆၀-ခုနှစ်ထိ မန္တလေးမြို့၊ ဒေါ်သက်ရင် အလွတ်ပညာသင်ကျောင်း တွင်အလယ်တန်းပညာကိုလည်းကောင်း၊ ၁၉၆၀-ခုနှစ်မှ ၁၉၆၁-ခုနှစ်ထိ မန္တလေးမြို့ ရတနာပုံအလွတ်ပညာ သင်ကျောင်းတွင်တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းပညာကိုလည်းကောင်း တက်ရောက်အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ၁၉၆၁-ခုနှစ်မှ ၁၉၆၃-ခုနှစ်အထိ မန္တလေးတက္ကသိုလ်တွင် I.Sc A.B ဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့သည်။ ၁၉၆၃-ခုနှစ်မှ ၁၉၆၈-ခုနှစ်အထိ M.B.B.S ဘွဲ့ကိုလည်းကောင်း၊ ၁၉၇၃-ခုနှစ်မှ ၁၉၇၅-ခုနှစ်အထိ M.Med.Sc (Phasm) ဘွဲ့ကိုလည်းကောင်း၊ ၁၉၉၉-ခုနှစ်တွင် ဂုဏ်ထူးဆောင်ပါရဂူဘွဲ့ကိုလည်းကောင်း ဆေးတက္ကသိုလ်-မန္တလေးမှရရှိခဲ့သည်။

ဆရာမကြီး ပါမောက္ခဒေါက်တာ ခင်ညွန့်သန်းသည် ၁၉၆၉-ခုနှစ်မှ ၁၉၇၁-ခုနှစ်ထိဆေးတက္ကသိုလ်-မန္တလေး ဇီဝကမ္မဗေဒဌာနတွင် သရုပ်ပြဆရာမအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၁၉၇၁-ခုနှစ်မှ ၁၉၇၇-ခုနှစ်အထိ ဆေးတက္ကသိုလ်-မန္တလေး၊ ဆေးဝါးဗေဒဌာနတွင် သရုပ်ပြဆရာမအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၁၉၇၇-ခုနှစ်မှ ၁၉၈၂-ခုနှစ်ထိ ဆေးတက္ကသိုလ်-မန္တလေး ဆေးဝါးဗေဒဌာနတွင် လက်ထောက်ကထိက အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၁၉၈၂-ခုနှစ်မှ ၁၉၈၃-ခုနှစ်ဆေးတက္ကသိုလ်(၁) ရန်ကုန်၊ ဆေးဝါးဗေဒဌာနတွင် ကထိကအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၁၉၈၃-ခုနှစ်မှ၁၉၉၈-ခုနှစ်အထိဆေးတက္ကသိုလ်-မန္တလေး၊ဆေးဝါးဗေဒဌာနတွင်ကထိက/ဌာနမှူး အဖြစ်လည်းကောင်း ၁၉၉၈-ခုနှစ်မှ ၂၀၀၇-ခုနှစ်အထိ သူနာပြုတက္ကသိုလ်-မန္တလေးတွင် ပါမောက္ခချုပ်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၂၀၀၇-ခုနှစ်မှ ၂၀၀၈-ခုနှစ်အထိ သူနာပြုတက္ကသိုလ်-မန္တလေးတွင် ပါမောက္ခချုပ်(အကြံပေး)အဖြစ်လည်းကောင်း၊ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။

Comments

comments